097.8888.787

Home » Bảng Tin FPT » Buồn Trông Sử Ký

Buồn Trông Sử Ký

Bài thơ hài về việc viết sử ký của nhân viên FPT TELECOM.

mo

Buồn trông các chị hát rờ ( FHR )

Không viết sử ký mà mơ zai hàn

Buồn trông gió thổi lan can

Chị An đứng đó mà tan cõi lòng

Buồn trông cả chuyện tiền nong

Sử mà không viết đừng mong lương về

Buồn trông một chiếc dép lê

Không yêu trả dép bố về cho mau

Buồn trông chiến hữu wave tàu

Bụi mờ đã phủ đượm màu thời gian

Buồn trông văn vở nghèo nàn

Anh ngồi anh viết lan man rất dài

Buồn trông chiếc ví của ai

Lương thì chưa có nên còn vài đô

Buồn trông gió cuồn mặt hồ

Có anh đạp vịt đang vồ “trộm hoa”

Buồn trông sử ký chúng ta

Thôi buồn kết thúc không là đến mai ….

                                                   Na Tra

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.