097.8888.787

Home » mạng internet trên thế giới » Châu Phi sẽ dẫn đầu sự tăng trưởng mạng internet

Châu Phi sẽ dẫn đầu sự tăng trưởng mạng internet

Theo báo cáo mới nhất về năng lực cạnh tranh. Châu Phi sẽ dẫn đầu sự tăng trưởng mạng internet trong thời gian tới

TeleGeography Giám đốc Nghiên cứu Alan Mauldin cho biết .Châu Phi dự kiến ​​sẽ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng nhu cầu băng thông quốc tế trong những năm tới theo số liệu mới từ nghiên cứu thị trường TeleGeography. Dịch vụ băng thông toàn cầu Dự báo cho thấy nhu cầu băng thông quốc tế của châu Phi dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ hàng năm  là 51 % giữa năm 2012 và năm 2019. Với tốc độ này, nhu cầu châu Phi sẽ vượt qua mà cả châu Mỹ La tinh và Trung Đông, và dự kiến sẽ tăng thêm 37% mỗi năm

Các nước trong tiểu vùng Sahara châu Phi, đặc biệt là, sẽ đóng góp vào sự phá triển băng thông rộn internet của lục địa cho băng thông quốc tế. Trong số những nước có nhu cầu phát triển nhanh nhất là Angola, được dự kiến ​​sẽ tăng 71 % mỗi năm trong bảy năm tới, Tanzania, được dự kiến ​​sẽ tăng 68 % , và Gabon, được dự kiến ​​sẽ tăng 67 %

Số người sử dụng Internet theo thứ tự tại Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ la tinh, Châu Phi, Trung Đông, Châu Đại Dương/Úc

Trong khi nhu cầu của châu Phi cho băng thông quốc tế đang tăng trưởng nhanh chóng nhưng nó vẫn còn rất nhỏ khi so sánh với các khu vực khác trên thế giới. Nhu cầu châu Phi dự kiến ​​đạt 17,2 Tbps trong năm 2019, tương đương với chỉ một phần tư nhu cầu dự kiến ​​của Mỹ Latinh, và ít hơn so với Canada. Tuy nhiên, năng lực quốc tế kết nối với châu Phi sẽ tăng lên rất nhiều thông qua nâng cấp hệ thống cáp ngầm dưới biển hiện có và xây dựng đường dây mới, và giá cả băng thông trên các đường bay sẽ giảm cho phù hợp. Giá của một bước sóng 10 Gbps giữa Johannesburg và London vào năm 2019 được dự báo là ít hơn một phần tư so với giá năm 2012,

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.