097.8888.787

Home » Viễn Thông & Công Nghệ » Công ty viễn thông China Telecom

Công ty viễn thông China Telecom

China Telecom (Hong Kong) International Co, Ltd là Trung tâm hoạt động của Trung Quốc Telecom trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương

China Telecom cũng là trung tâm thông tin tích hợp giữa các khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nội địa của Trung Quốc. China Telecom (Hong Kong) dựa vào các nguồn tài nguyên mạng lưới toàn cầu và nền tảng dịch vụ để cung cấp một giải pháp ngăn chặn để kết nối Trung Quốc cho các doanh nghiệp Trung Quốc được phát triển kinh doanh ở nước ngoài và doanh nghiệp toàn cầu đang phát triển kinh doanh ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, China Telecom (Hong Kong) cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của khách hàng.

Có 20 hệ thống cáp quang đất và hơn 40 tuyến cáp quang quốc tế dưới biển thuộc về Trung Quốc Telecom. China Telecom đã hợp tác với 24 quốc gia và 42 nhà khai thác khu vực trong hợp tác vật chất. Mạng lưới mở rộng với thế giới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nó cũng cung cấp IPLC, IEPL, MPLS VPN và các dịch vụ giá trị gia tăng tương ứng. Theo nhu cầu phát triển kinh doanh, phục vụ khách hàng với các ứng dụng mạng tương ứng.

Chinanet là tài nguyên Internet của Trung Quốc lớn nhất thuộc về Trung Quốc Telecom. Nó cung cấp cho khách hàng với các thông tin chuyên nghiệp, và dịch vụ truyền thông. Nó có rất nhiều các sản phẩm trong lĩnh vực truyền thông các thông tin như Trung Quốc Một số kết nối, Video truyền thông xuyên biên giới, Hội nghị Truyền thông và như vậy. Nó giúp khách hàng thực hiện giao tiếp giữa các sâu đục dễ dàng. Nó có mạng lưới toàn cầu và mạng lưới toàn cầu của IDC, và có thể giúp khách hàng với tất cả các xung quanh các dịch vụ như lưu trữ thông tin, hoạt động ở chế độ nền, trợ cấp phục vụ nền trước và tích hợp hệ thống CNTT. Nó có thể giúp khách hàng thực hiện ứng dụng mới của công nghệ mới nhất.

China Telecom
China Telecom

China Telecom đã thành lập chi nhánh tại một số khu vực của thế giới và các kênh hợp tác tốt với 110 nhà khai thác chính trên thế giới. Để làm cho một mối quan hệ hoạt động tốt với các nhà khai thác chính trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một đảm bảo quan trọng cho các doanh nghiệp Trung Quốc để phát triển kinh doanh ở nước ngoài, mà còn là cầu nối cho các doanh nghiệp nước ngoài vào Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc Telecom đã thành lập văn phòng khu vực của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương như Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Úc, và vv Sẽ có cơ quan tốt hơn ở Hàn Quốc, Đài Loan huyện, và vv trong tương lai .

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.