097.8888.787

Home » Bảng Tin FPT » FPT – Xây dựng đội ngũ lãnh đạo – Gen FPT

FPT – Xây dựng đội ngũ lãnh đạo – Gen FPT

FPT leadership building – Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trong Gen FPT phần 6

Một may mắn to lớn là ngay từ ngày đầu FPT đã có Tầm nhìn của mình.

“FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực sáng tạo trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển đầy đủ nhất về tài năng và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”

Tầm nhìn này được khắc sâu vào tâm thức mỗi người FPT, là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Để triển khai Tầm nhìn đó, FPT cần có một đội ngũ lãnh đạo mạnh ở mọi cấp. Người lãnh đạo và công tác lãnh đạo luôn là mối quan tâm hàng đầu của FPT. Từ năm 2002, chúng ta đã tổng hợp và nâng cấp thành chương trình Leadership building (LB). Chương trình này đã đi vào cuộc sống FPT và đang ngày càng phát huy tác dụng của nó.

Trong bài này, chúng ta chỉ điểm lại một số nội dung chính của LB:

  1.  Nhiệm vụ Lãnh đạo FPT
  2. Tư duy chiến lược: giao 3 vòng tròn
  3. Tố chất Leader và Manager

1. Nhiệm vụ lãnh đạo FPT

Bao gồm nhiệm vụ của 2 đối tượng Leader và Manager

Đối với Leader là:

–     Định hướng

–     Tập hợp lực lượng

–     Cổ vũ động viên

Đối với Manager là:

–     Kế hoạch và lập ngân sách,

–     Tổ chức, nhân sự và triển khai

–     Kiểm soát và xử lý

2. Tư duy chiến lược – Giao 3 vòng tròn

Để đảm bảo hiệu quả ngày càng tăng và bền vững, chúng ta càng ngày càng thắt chặt kỷ luật quản lý chiến lược. Tức là, trước khi quyết đinh làm gì, chúng ta phải trả lời 3 câu hỏi để tìm phần giao của ba vòng tròn sau:

Tư duy chiến lược FPT
Tư duy chiến lược FPT

Vì sao cần giao 3 vòng tròn? Một số công ty sau khi đạt những thành công dễ dàng đã sụp đổ nhanh chóng. Sự lớn mạnh và thành công ấy thường gắn với một nhà “lãnh đạo huyền thoại”. Và ở trên đỉnh cao thành công, nhà lãnh đạo đó quyết định đầu tư “lung tung”. Những quyết định đầu tư không dựa trên điểm giao 3 vòng tròn đã dẫn đến sụp đổ cả hệ thống. FPT cần tránh vết xe đổ đó.

Vậy điểm giao của 3 vòng tròn đối với Tập đoàn FPT là gì?

2.1 Vòng tròn thứ nhất – Người mang lợi nhuận chính:

FPT không cần tiền mà cần rất nhiều tiền. Vậy FPT tìm ở đâu rất nhiều tiền?

  • –     Hoặc từ rất đông người, tức là thị trường của số đông.
  • –     Hoặc từ những khách hàng lớn, cần các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao.
  • –     Hoặc từ các đối tác lớn, có những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.
Người mang lại lợi nhuận chính
Người mang lại lợi nhuận chính

 

2.2 Vòng tròn thứ 2 – To be number 1:

Lĩnh vực nào chúng ta là hoặc có thể là số 1? Ở đâu chúng ta làm tốt nhất? Làm gì để xây dựng và củng cố sức mạnh cốt lõi, sức mạnh mà các công ty khác không có, hoặc muốn có thì rất khó và mất rất nhiều thời gian? Ở mức độ tập đoàn FPT, câu trả lời là:

  • Ở đâu không phải chỉ cần trí tuệ, mà cần nhiều trí tuệ (đặc biệt trí tuệ ICT)
  • Ở đâu không phải chỉ cần bằng cấp, mà cần nhiều bằng cấp (đặc biệt bằng cấp ICT).
  • Ở đó FPT sẽ xây dựng sức mạnh cốt lõi vượt trội của mình.

2.3 Vòng tròn thứ 3 – Đam mê:

Hỏi người có tài năng, tâm huyết có chung điểm đam mê nào? Động lực nào thúc đẩy họ mạnh mẽ nhất, bền bỉ nhất? Đó là:

–     Thách thức

–     Thành công

Thách thức lớn, thành công lớn sẽ đưa họ đến thách thức lớn hơn và thành công lớn hơn. Không còn thách thức, thành công, họ không còn là chính họ.

Tóm lại, trước khi FPT muốn làm gì, chúng ta cần tự hỏi việc này có đáp ứng:

–     Thị trường đại chúng hay khách hàng lớn với các nhu cầu lớn và đặc biệt?

–     Cần nhiều trí tuệ .

–     Thách thức lớn, thành công lớn.

Ví dụ nào cho giao điểm 3 vòng tròn của FPT? Dễ dàng nhận thấy, điểm giao tiêu biểu ba vòng tròn của chúng ta là dịch vụ Internet, xuất khẩu phần mềm, ERP,…

Theo đuổi đam mê
Theo đuổi đam mê

Việc tiếp theo là Fractal chiến lược này xuống cấp tiếp theo. Ví dụ như đối với ERP là:

–     Ai là khách hàng ERP chính? Nhu cầu quan trọng nhất của họ là gì?…

–     Làm sao xây dựng đội quân ERP hùng mạnh với cấu trúc cân đối? Cái gì là sức mạnh cốt lõi đối với ERP?

–     Thách thức trước mắt là gì? Tiếp theo là gì? Làm sao thành công ngày càng lớn hơn?

Và cứ thế Fractal đến từng trung tâm, BU, nhóm và từng cá nhân.

Với mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2008, việc mở rộng thị trường và hướng kinh doanh mới của FPT là điều tất yếu. Càng vì vậy, việc quán triệt, thông suốt, nhất quán tư duy chiến lược giao 3 vòng tròn là hết sức quan trọng.

3. Tố chất Leader và Manager

Chúng ta ghi nhận rằng mỗi nhà lãnh đạo đều có thiên lệch hoặc về phía tạo nên sự thay đổi và nắm bắt cơ hội – Leader (L) hoặc về phía xử lý các phức tạp, thiết lập trật tự và sự nhất quán – Manager (M). FPT đã đưa ra một loạt tố chất của L và M, để giúp mỗi nhà lãnh đạo đánh giá chính xác họ là L hay là M. Đồng thời chúng ta đã tiến hành chương trình LB để xây dựng lãnh đạo FPT hài hòa L/M và mạnh ở mọi cấp.

FPT leadership building
FPT leadership building

Chúng ta đánh giá cao nhất các phẩm chất chung sau đối với người lãnh đạo ở FPT:

–     Trung thực,

–     Có hoài bão lớn,

–     Có sức lôi cuốn,

–     Có năng lực,

–     Công bằng.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo vững mạnh là quan tâm hàng đầu của chúng ta. Thực tiễn FPT cho thấy rằng tuyệt đại đa số lãnh đạo FPT đi lên từ thành công ở FPT, từ thành công ở cấp này, đến thành công ở cấp cao hơn và cao hơn nữa – Kinh nghiệm của họ được xây trên thực tiễn lãnh đạo thành công từ nhóm 5 người lên 10 người, 20 người, 50 người và hàng trăm người. Chính họ là trụ cột cho FPT, là khung cho mọi thành công của chúng ta.

 

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.