097.8888.787

Home » Bảng Tin FPT » Hướng dẫn tạm ngưng và khôi phục dịch vụ internet fpt

Hướng dẫn tạm ngưng và khôi phục dịch vụ internet fpt

Hướng dẫn thủ tục tạm ngưng và khôi phục dịch vụ internet của  FPT Telecom

Khách hàng có nhu cầu làm thủ tục tạm ngưng hoặc khôi phục các dịch vụ mạng internet FPT  của FPT Telecom xin vui lòng mang theo cmnd đến điểm giao dịch gần nhất của công ty để làm thủ tục. ( Có thể nhấp nhận người khác mang hộ cmnd đến thay mặt làm thủ tục )

tạm ngưn và khôi phục dịch vụ mạng internet fpt
tạm ngưn và khôi phục dịch vụ mạng internet fpt

Chi tiết các điều khoản tạm ngưng và khôi phục dịch vụ mạng  internet FPT

Mục Nội dung Thời gian sử dụng liên tục
< 12 tháng > 12 tháng
3 Tạm ngưng dịch vụ (từ 1 – 6 tháng) Bồi thường số tiền khuyến mại đã được hưởng trước đó (tiền hòa mạng), thu hồi thiết bị Miễn phí
4 Tạm ngưng dành cho sinh viên Phí tạm ngưng: Miễn phí
FPT Telecom giữ hộ modem cho khách hàng
5 Khôi phục dịch vụ đối với khách hàng thanh lý có thời gian gián đoạn dưới 02 tháng và tạm ngưng dưới 6 tháng Miễn phí khôi phục
 Hưởng chính sách giá cước  khuyến mại như hợp đồng ký mới tại thời điểm khôi phục
Khách hàng ký cam kết sử dụng 12 tháng
6 Khôi phục dịch vụ (đối với khách hàng sinh viên làm thủ tục tạm ngưng) Miễn phí khôi phục, chuyển địa điểm
Hưởng chính sách giá cước khuyến mại của hợp đồng ký mới tương đương
FPT Telecom bàn giao lại modem cho khách hàng
7 Thay đổi tên chủ hợp đồng: thông tin cá nhân liên quan đến chủ hợp đồng Miễn phí

 

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.