097.8888.787

Home » Viễn Thông & Công Nghệ » Internet Of Thing – ioT sẽ chuyển đổi Kinh Tế và Xã Hội

Internet Of Thing – ioT sẽ chuyển đổi Kinh Tế và Xã Hội

Khái niệm Inernet Of Thing viết tắt là ioT tương lai sẽ chuyển đổi xê dịch nên kinh tế và xã hội trên toàn thế giới

Trong những năm gần đây người ta hay nhắc đến khái niệm Internet Of Thing – ioT. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các đối tượng có thể được nhận biết (identifiable) cũng như chỉ sự tồn tại của chúng trong một kiến trúc mang tính kết nối. Cụm từ này được đưa ra bởi Kevin Ashton vào năm 1999 nói nôm na chúng ta có thể hiểu đây là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó.

Báo các nhận định chung về xu hướng Internet Of Thing – IOT

nternet of Things (IoT) là một khái niệm sẽ thay đổi cục diện trên toàn cầu. Nó sẽ chuyển đổi tất cả các khu vực duy nhất của xã hội và nền kinh tế, và sẽ được ra khỏi môi trường này, các doanh nghiệp mới – và các ngành công nghiệp mới sẽ được sinh ra . Các cơ sở hạ tầng đang được xây dựng cung cấp một loạt các tính năng như ubiquitousness, khả năng chi trả, độ trễ thấp, tốc độ cao và công suất cao. Nó sẽ liên kết – ngoài người cá nhân – hàng triệu thiết bị, chẳng hạn như cảm biến, mà sẽ cho phép chúng ta quản lý môi trường, cơ sở hạ tầng của chúng tôi, và xã hội của chúng tôi như một toàn bộ hiệu quả hơn nhiều.

internet of thing - ioT
internet of thing – ioT

Internet sẽ cần đòi hỏi một cách tiếp cận phối hợp sẽ bao gồm nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Ban đầu một cách tiếp cận xuyên khu vực có các tiện ích, viễn thông, công nghệ thông tin và chính phủ là cần thiết để tiến bộ hơn nữa khái niệm này và các ngành công nghiệp sẽ tiếp tục đi trên tàu như nó phát triển hơn nữa.

Các ứng dụng từ xa dự kiến ​​sẽ phát triển vượt bậc và là không thể thiếu đối với môi trường IoT đang nổi lên. Thiết bị kỹ thuật số thông minh, mà nói nhảm đi gần như không ngừng nghỉ, máy-to-máy; đang trao đổi tất cả các loại thông tin tự động và minh bạch để những người xung quanh họ. Điều này sẽ có nghĩa là mạng viễn thông toàn cầu sẽ sớm giống như một mạng máy tính trên toàn thế giới, chứ không phải là cơ chế giọng nói chỉ để liên lạc người này sang người khác nó đại diện cho những người sáng lập của nó. RFID là một công cụ đo từ xa quan trọng đối với môi trường IoT và nó đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Ngày càng, có sự hiểu biết rằng giá trị thực của các mạng lưới siêu mới nổi đang được phát triển là sự hình thành một môi trường IoT. Ngoài ra còn có một thực hiện chậm mà lưới điện sẽ đóng một vai trò quan trọng. BuddeComm ước tính 40-50% của IoT sẽ được liên quan đến lưới điện. Kể từ khi chúng tôi đã tham gia vào ngành công nghiệp tiện ích điện trong năm 2001, chúng tôi đã được thúc đẩy viễn thông là chìa khóa để các giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển của mạng lưới điện. Tuy nhiên nó không cho đến năm 2006 chúng tôi bắt đầu sử dụng thuật ngữ “lưới điện thông minh. Nhưng thậm chí sau đó viễn thông không được chấp nhận rộng rãi như là công nghệ quan trọng cho sự phát triển tiếp theo của mạng điện. Bây giờ, mười năm sau – nhưng vẫn còn rất chậm, khái niệm về một lưới điện thông minh điều khiển bởi hệ viễn thông tiếp theo (NGT) đang bắt đầu trở nên được chấp nhận hơn.

Có một số ứng dụng đã nổi lên như một kết quả của mạng lưới mạnh hơn, chẳng hạn như điện toán đám mây, lập kế hoạch sự kiện phức tạp, hành vi thái độ định vị và kiểm tra gói sâu (DPI). Sự gia tăng nhanh chóng của IPv6 cũng rất quan trọng cho sự phát triển của các ứng dụng khác nhau trên các lĩnh vực khác nhau, như mỗi điểm sức mạnh, mỗi bộ cảm biến, mỗi thiết bị giám sát sẽ cần một địa chỉ IPv6 cho nó để có thể giao tiếp với bất kỳ phần nào khác trong toàn cầu mạng.

Một trong những kết quả của Internet of Things sẽ được thành phố thông minh và cộng đồng thông minh. Nhiều thành phố trên thế giới đã được nhóm theo hướng này và phát triển các dự án phức tạp dựa trên e-sức khỏe, chính phủ điện tử, e-giáo dục, năng lượng thông minh và giao thông thông minh. Hệ thống giao thông thông minh và hệ thống giao thông thông minh (ITS) bao gồm một loạt các công nghệ thông tin truyền thông dựa trên không dây và có dây có thể được tích hợp vào cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và trong xe. Tăng của nó an toàn và hiệu quả của mạng lưới giao thông và bao gồm các phần mềm và phần cứng cần thiết cho các hệ thống thông tin điện tử xe đến xe và xe đến cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và.

Điện toán đám mây có một tương lai tuyệt vời và sẽ là một ứng dụng quan trọng của Internet of Things. Sự phát triển của điện toán đám mây có hình dạng của một quá trình chuyển đổi kinh doanh – và các chiến lược và chính sách công ty sẽ cần phải được thay đổi trước khi tiềm năng của nó có thể hoàn toàn monetised của các doanh nghiệp. Các tổ chức cần phải bắt đầu nhìn thấy công nghệ thông tin như nhiều hơn chỉ là một vấn đề cơ sở hạ tầng và đúng hơn là cơ hội kinh doanh tiềm năng. Điện toán đám mây đang trở thành một công cụ kinh doanh có giá trị – một trong đó sẽ phân biệt một công ty từ một.

Công nghệ điện thoại di động cũng sẽ là một thành phần quan trọng trong việc theo dõi của mình và khả năng của vị trí. Sự phát triển của điện thoại di động Địa điểm Dựa Công nghệ, RFID và vị trí địa lý cần được theo dõi chặt chẽ. Sử dụng thương mại quan trọng cho các thiết bị kích hoạt bởi vị trí dựa trên công nghệ bao gồm các dịch vụ như hỗ trợ đường bộ khẩn cấp, giao thông và định hướng thông tin; ‘nâng cao’ dịch vụ thông tin và vị trí nhạy cảm với hóa đơn.

Báo cáo của BuddeComm mới, toàn cầu – Internet of Things – Một trò chơi kinh doanh Changer, cung cấp một cái nhìn sâu sắc quan trọng vào xu hướng rộng xảy ra được gọi là Internet of Things (IoT). Báo cáo ban đầu cung cấp một bản tóm tắt các khái niệm IoT và phác thảo các yếu tố chính cần thiết cho sự phát triển của nó bao gồm từ xa, băng thông rộng nhanh, lưới điện thông minh và băng thông rộng di động. Nó cũng tìm hiểu một số các ứng dụng quan trọng cho IoT, bao gồm điện toán đám mây, các thành phố thông minh, vận chuyển thông minh và vị trí điện thoại di động các dịch vụ dựa trên.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *