097.8888.787

Home » Bảng Tin FPT » Nguyên lý cơ bản của Gen FPT – P2

Nguyên lý cơ bản của Gen FPT – P2

Các nguyên lý cơ bản của Gen FPT -p2

4.3 Đảm bảo một hạ tầng ICT tiên tiến bậc nhất tại VN
Ứng dụng CNTT phụ thuộc rất nhiều vào hạ tầng ICT. Trong điều kiện còn có nhiều hạn chế của VN, FPT luôn coi trọng xây dựng một hạ tầng ICT tiên tiến nhất, nhưng cũng phù hợp nhất với thực tiễn FPT. Ngày hôm nay tất cả các văn phòng của FPT trên toàn quốc đã được nối mạng (dùng cáp hoặc mạng không dây) với một đường trục Bắc-Nam đủ lớn. Hệ thống mạng này đảm bảo cho hệ thư tín điện tử, các ứng dụng tập trung hóa kể trên, cho ứng dụng điện thoại IP, cho hội nghị từ xa được vận hành thông suốt trong cả FPT. Nó cũng sẵn sàng đón nhận những ứng dụng ICT mới trong tương lai cho FPT như E-Commerce, Web Services, Mobile Services, các ứng dụng Multimedia, …
Hạ tầng ICT cần sử dụng các công nghệ hiện đại theo các chuẩn công nghiệp, phù hợp với điều kiện VN, đảm bảo cho việc dễ dàng triển khai, bảo trì, nâng cấp cũng như bảo toàn chi phí đầu tư công nghệ.

vai trò của hệ thống thông tin trong Gen FPT
vai trò của hệ thống thông tin trong Gen FPT

4.4 Tăng cường xây dựng các hệ hỗ trợ ra quyết định

Sử dụng công nghệ kho dữ liệu (Data Warehouse) cho việc xây dựng các giải pháp “thông minh” phục vụ quản lý các mạo hiểm, các dự báo, phòng ngừa, phân tích,… nhằm hỗ trợ cao nhất cho việc ra quyết định ở các mức khác nhau trong FPT.
Hiện nay chúng ta mới làm được tương đối nhiều trong lĩnh vực quản lý tài chính nhờ FIFA/MIS.
Một lĩnh vực đang còn trong giai đoạn nghiên cứu và tìm hiểu: Quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Và tất nhiên còn những vấn đề nữa mà chúng ta chưa gặp.
Xây dựng các số đo cho các quá trình tác nghiệp, cho quản trị công ty, góp phần tiến tới một “hệ thần kinh số” cho phép FPT vượt qua các thách thức để phát triển không ngừng.

4.5 Đảm bảo tính mềm dẻo, dễ mở rộng, nâng cấp nhằm phục vụ cho sự phát triển đa dạng của FPT

FIFA đã trải qua nhiều thay đổi, để kịp thời phù hợp với sự hợp nhất bộ phận toàn quốc, với thống nhất Bắc – Nam, với sự ra đời của các công ty chi nhánh. Phần mềm quản lý nhân sự và lương cũng thay đổi phù hợp với sự phân cấp rất đa dạng trong FPT.
Với LB, FPT liên tục đưa ra các mục tiêu mới, cơ cấu mới và Hệ thống thông tin FPT cần mềm dẻo để đáp ứng được các thay đổi đó.

4.6 Đầu tư mạnh dạn và hợp lý

Sử dụng ngân sách Tin học hóa một cách hợp lý, mạnh dạn đầu tư ở mức cần thiết. Việc lập ngân sách cần được làm định kỳ hàng năm.
Cho đến nay FPT vẫn sử dụng công nghệ nền dựa trên máy Intel và môi trường của Microsoft. Đây là các môi trường phổ biến và không quá đắt. Các trình ứng dụng được lựa chọn mua cũng không là loại quá tốn tiền nhưng hiệu quả (như Solomon), hoặc do FPTtự phát triển (quản trị nhân sự, lương, các hệ tác nghiệp,..)., ở đó các tri thức của FPT đóng góp một phần quan trọng.
Khi yêu cầu đến, FPT cũng đã mạnh dạn đầu tư. Đầu năm 2003, FPT đã nối mạng tất cả các văn phòng trên toàn quốc với một đường trục Bắc – Nam khá mạnh. Rất ít các công ty khác ở VN có được một sự đầu tư mạnh dạn như thế.
Đây cũng thể hiện triết lý hài hòa và tài năng của FPT.
Cùng với việc công bố bản đồ Gen FPT, chúng ta đồng thời nhận thức tầm quan trọng của Hệ thống thông tin FPT. Trong những năm tới đầu tư phát triển xây dựng hệ thống thông tin sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của FPT, thực sự biến thông tin thành một nguồn lực quan trọng của FPT.

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.