097.8888.787

Home » Viễn Thông & Công Nghệ » NTTCom ra mắt dịch vụ mạng internet cáp quang tại Indonesia

NTTCom ra mắt dịch vụ mạng internet cáp quang tại Indonesia

NTT Com của Nhật Bản đã đưa ra mắt dịch vụ lắp mạng internet adsl và cáp quang  riêng của mình ở Indonesia

Thông qua một công ty dịch vụ viễn thông lắp mạng internet tại địa phương  NTT Indonesia đã đưa dịch vụ cáp quang FTTH trong các Khu công nghiệp Đông Jakarta,

NTT Com của Nhật Bản
NTT Com của Nhật Bản

Công ty tiết lộ kế hoạch để xây dựng và vận hành mạng cáp tại các địa điểm khác ở Indonesia trong tương lai gần, trong đó có các khu công nghiệp và tòa nhà văn phòng. NTT Indonesia nhận được giấy phép hoạt động cố định từ chính phủ Indonesia trong tháng 12 năm 2011 và trở thành nhà cung cấp dịch vụ mạng internet nước ngoài đầu tiên nhận được sự ưu đãi đặc biệt giải phóng mặt bằng để vận hành một mạng cáp end-to-end. Trong một tuyên bố, NTT Com nói rằng nhu cầu đối với các dịch vụ mạng tốc độ cao giữa các doanh nghiệp Indonesia đang phát triển như các công ty địa phương hơn xem xét để mở rộng quốc tế. NTT Com đã mở rộng sự hiện diện và khả năng của mình trong khu vực APAC. Tháng trước, công ty tiết lộ họ đã đồng ý cộng tác với Trung tâm mạng Internet quốc gia Lào để cung cấp ISP Lào với truy cập vào mạng Tier-1 của nó. Trong tháng mười một, NTT Com thông báo họ đã cam kết sẽ nâng cấp máy tính-1 cáp chéo-Thái Bình Dương của nó là đúng 100G vào giữa năm 2013, nhiều hơn gấp ba lần khả năng của cáp 10Tbps.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *