097.8888.787

Home » Người FPT » Ông Jean Charles Belliel – FPT

Ông Jean Charles Belliel – FPT

Ông Jean Charles Belliel sinh28/01/1958 Tại Pháp. Ngày 14/4/2012, ông được bầu vào Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT nhiệm kỳ 2012-2017.

Jean-Charles đã làm việc ở Việt Nam 10 năm với vai trò là Giám đốc một ngân hàng nổi tiếng của Pháp tại Việt Nam. Trước đó, ông đã có thời gian 5 năm làm việc tại Pháp và Nhật Bản. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng với 23 năm kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp, tài chính kỹ thuật, tài chính dự án.

Ông được Red River Holding, cổ đông lớn nắm giữ 5,26% cổ phiếu FPT (chốt danh sách ngày 13/3/2012) , đề cử vào Hội đồng quản trị FPT nhiệm kỳ 2012-2017.

Ông Jean Charles Belliel

Quá trình công tác :

  • 2008 đến nay: Trưởng đại diện của Trí Tín International Hà Nội (TTI). TTI là cố vấn quản lý cho Công ty TNHH Jade River và Công ty Red River tại Việt Nam.
  • 2004 – 2007: Giám đốc quốc gia của Ngân hàng và đầu tư ; Giám đốc Quốc gia công ty Calyon .
  • 2002 đến nay: Tham tán Thương mại Pháp
  • 2001 – 2007: Giám đốc Quốc gia của Credit Lyonnais Việt Nam.
  • 1997 – 2001: Phó Chủ tịch Thứ nhất của Credit Lyonnais Nhật Bản phụ trách Tokyo cho Tài chính Dự án, Bất động sản và Tài chính chuyên ngành.
  • 984 – 1997: Giữ các vị trí khác nhau tại Credit Lyonnais Pháp : Phòng Tài chính dự án, Phòng tài chính kỹ thuật…

Jean-Charles tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Ecole Supeieure de Commerce de Reims (Pháp).

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.