097.8888.787

Home » Bảng Tin FPT » Sự tham gia của mỗi thành viên FPT trong cấu trúc Gen FPT

Sự tham gia của mỗi thành viên FPT trong cấu trúc Gen FPT

Ý nghĩa sự tham gia của mỗi thành viên FPT trong cấu trúc Gen FPT

Mỗi người ở từng vị trí phát huy cao nhất năng lực và sáng tạo của mình cho sự lớn mạnh của tập đoàn FPT.

Triết lý Hiền tài của FPT thể hiện mong muốn phát huy cao nhất tài năng của mỗi người FPT. Nhiều cán bộ FPT đã được bổ nhiệm vào những cương vị cao của tổ chức từ khi rất trẻ như Hoàng Nam Tiến, Trương Đình Anh, Nguyễn Điệp Tùng. Nhiều dự án lớn của FPT đã thành công với sự tham gia tích cực và sáng tạo của đông đảo thành viên FPT như EU, Cổng kết nối Internet, VAT, ISO, TTVN.

FPT đòi hỏi mức độ cam kết cao của từng người đối với sự nghiệp của mình. Chương trình LB được xây dựng và triển khai để từng bước chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo FPT. Về phần mình, lãnh đạo FPT, khi giao nhiệm vụ cho cán bộ, phải cung cấp đủ nguồn lực và điều kiện cần thiết cho họ, phải đào tạo và cho họ tự do hành động theo mục tiêu, trách nhiệm và quyền hạn đã xác định. Bên cạnh đó phải luôn khuyến khích cán bộ nỗ lực lao động sáng tạo, đưa ra nhiều hình thức để động viên và ghi nhận sự đóng góp của mỗi người, tạo môi trường để mọi người tự do thảo luận về các vấn đề chung của FPT.

mỗi thành viên FPT trong cấu trúc Gen FPT
mỗi thành viên FPT trong cấu trúc Gen FPT

Chúng ta luôn tìm cách giảm thiểu sự phân cách giữa các cấp và các thế hệ. Tầm nhìn FPT được khắc trên đá khẳng định sự thống nhất trong nguyện vọng chung của chúng ta. Quy trình FPT hiện nay là sự chắt lọc những kinh nghiệm quí báu của thế hệ đàn anh. Chương trình LB được xây dựng và triển khai theo triết lý Fractal là cầu nối quan trọng giữa các cấp lãnh đạo FPT. Tuy nhiên chúng ta còn cần phải tiếp tục xây dựng các giá trị chung và các qui tắc đạo đức nghề nghiệp của FPT và nỗ lực gìn giữ chúng.

Chúng ta mong muốn mỗi người FPT tiếp cận sáng tạo đến các mục tiêu và kế hoạch của FPT nói chung, cũng như của các đơn vị nói riêng. Lãnh đạo FPT, một mặt phải đảm bảo tất cả cán bộ hiểu rõ từng bước đi của họ trong từng giai đoạn phát triển của tổ chức, mặt khác phải luôn tạo các mục tiêu có tính thách thức cho mỗi đơn vị và mỗi cá nhân cấp dưới. Mỗi người đều được tự do tìm kiếm cơ hội sử dụng tốt nhất khả năng của mình cho sự thành công của FPT.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *