097.8888.787

Home » Fiber to the home - FTTH » Thị phần băng thông rộng mạng internet cáp quang FTTH

Thị phần băng thông rộng mạng internet cáp quang FTTH

Mạng internet cáp quang FTTH sẽ chiếm 19% thị phần băng thông rộng vào cuối năm 2013, từ 16 phần trăm trong năm 2012

Theo dữ liệu mới từ ABI Research. Xu hướng này đang diễn ra ở cả thị trường phát triển và mới nổi. Trung Quốc được dự đoán sẽ nhìn thấy một xu hướng giảm trong thông qua băng thông rộng DSL trong vài năm tới khi các nhà khai thác băng thông rộng của đất nước, China Telecom và China Unicom, tích cực khai các mạng cáp quang. Trong quý 1 năm 2013, tổng số thuê bao DSL giảm 3 triệu USD. Trong cùng thời gian, ABI Research thấy bổ sung cáp quang phát triển 32.900.000-37.600.000. Gần đây, các nhà khai thác băng thông rộng như Deutsche Telekom, Telecom Italia và British Telecom đang thử nghiệm VDSL2 véc-tơ có thể cung cấp tốc độ băng thông rộng lên tới 100 Mbps trên mạng đồng. Mặc dù tăng trưởng nhanh chóng trong dịch vụ băng thông rộng cáp quang, DSL nền tảng băng thông rộng sẽ vẫn là nền tảng thống trị trong những năm tới

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.