097.8888.787

Home » Viễn Thông & Công Nghệ » Thống kê sử dụng mạng Internet tại Thái Lan

Thống kê sử dụng mạng Internet tại Thái Lan

Thống kê sử dụng mạng Internet tại Thái Lan

Thống kê người sử dụng mạng Internet tại Thái Lan là rất thú vị cho một số lý do. Nghiên cứu mới nhất cho thấy hiện nay có hơn 7 triệu người sử dụng internet ở Thái Lan hoặc tốt hơn đặt 12% dân số trực tuyến. Của những người sử dụng Internet, chỉ có 27% là ở Bangkok trong khi phần còn lại được lan truyền trên khắp đất nước.

thống kê dùng mạng internet tại Thái Lan
thống kê dùng mạng internet tại Thái Lan

Một thực tế thú vị về Thái Lan là phần lớn người dùng là phụ nữ. 52% của tất cả người dùng là phụ nữ và điều này đã tăng so với cùng kỳ. Độ tuổi là 25-34 năm là nhóm tuổi lớn nhất chiếm 52% tổng số người sử dụng internet. Tiếp theo là nhóm tuổi 25-34 chỉ hơn 19%. Cao hơn các nhóm tuổi bạn sẽ thấy rằng việc sử dụng internet trở nên ít hơn. Nhóm tuổi nhất là 60 năm tuổi chiếm một nhỏ 0,2%. Có vẻ như nhóm tuổi 25-34 năm sẽ vẫn là cao nhất vì nó dường như là độ tuổi mà mọi người khám phá internet nhiều nhất

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *