097.8888.787

Home » Viễn Thông & Công Nghệ » Tốc độ trung bình của mạng internet tại trung Quốc đạt 3,5Mb

Tốc độ trung bình của mạng internet tại trung Quốc đạt 3,5Mb

Theo báo cáo mới nhất  tốc độ trung bình của mạng internet tại trung Quốc đạt 3,5Mb

Internet tốc độ kết nối trung bình tại Trung Quốc tăng  trưởng 12 % trong quý thứ hai đạt tốc độ dowload là  3,3 Mbps, từ 2,9 Mbps trong quý đầu tiên, với hơn một nửa dân số Internet của Trung Quốc lướt web ở tốc độ trung bình trên 2Mbps. Thượng Hải tiếp tục có quyền truy cập nhanh nhất của đất nước, với tốc độ kết nối trung bình là 5,1 Mbps, theo số liệu của nội dung và ứng dụng cung cấp dịch vụ cung cấp ChinaCache International Holdings. Trong số ba nhà mạng lớn của Trung Quốc, China Telecom vẫn là nhanh nhất trong quý II là 3,4 Mbps, tiếp theo là China Unicom với 3,1 Mbps, và Trung Quốc Điện thoại di động với 2,8 Mbps. Cả hai viễn thông Trung Quốc và China Unicom đạt mức tăng hai con số về tốc độ so với quý đầu tiên, trong khi tốc độ trung bình của China Mobile lại giảm biên độ 0,05 Mbps tứ hơn quý trước.

tốc độ phát triện dịch vụ mạng internet tại Trung Quốc
tốc độ phát triện dịch vụ mạng internet tại Trung Quốc
Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.