097.8888.787

Home » Văn Hoá - Giải Trí » Vở kịch thơ Cây Khế bá đạo của FPT

Vở kịch thơ Cây Khế bá đạo của FPT

Vở kịch thơ siêu hài hước Cây Khế của FPT Trading đã đạt giải nhất trong hội diễn FPT 2013

Vở kịch của FPT Trading đã đạt giải nhất trong hội diễn mừng đại lễ 25 của FPT

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *